Bezoek ook eens de Belgische variant van Hostwriters ... Klik hier!

Richtlijnen eMagazine Twist

TWIST is ontstaan uit de drijfveer een groot publiek kennis te laten maken met bijzondere verhalen en hun auteurs. Aangezien wij alle aandacht aan de verhalen besteden, weren we advertenties en enige andere vorm van betaalde content. TWIST wordt ontworpen en samengesteld vanuit een vrijwillige grondslag, zonder winstoogmerk. 

Richtlijnen:

- Ruwweg tussen de 1.000 en 2.000 woorden
- Lettertype: Times New Roman 12 – regelafstand 1,50
- Zorgvuldige zelf uitgevoerde redactie waaronder valt:
      - toepassing van interpunctie (volgens de ELDA-regel);
      - toepassing van een spelling- en grammaticacontrole.

Thema
 
Het thema is vrij te kiezen. Het kan historisch, sciencefiction, erotisch, een liefdesverhaal, een detective of een thriller zijn, een weergave van humor, satire, oorlog of verzet, of een combinatie van dit alles. Het thema moet in ieder geval ‘ongewoon’ zijn, te weten in een tijdlus zitten, de confrontatie aangaan met iets onbekends, bijvoorbeeld een dystopie of een matriarchale dictatuur, kortom, de mogelijkheden zijn onbegrensd. Afwijken van de gangbare norm is het credo, wij willen een ‘twist’ lezen, een onverwachte plot.
Je verhaal kan eerder gepubliceerd zijn of net niet een prijs in een schrijfwedstrijd hebben gewonnen. 

Er wordt geen prijs gesteld op:
 
- Manuscripten met turbotaal, afzichtelijke afko’s, onnodige Engelse termen als awkward en awesome en meer van dat fraais.
- Vergeten komma’s, punten, dubbele punten, aanhalingstekens en/of verkeerd vervoegde werkwoorden, overbodige dialooglabels, et cetera.
- Een overvloed aan billen en borsten. 

Kortom, veel kan, maar zorg er in ieder geval voor dat je verhaal technisch in orde is.
Elk verhaal wordt door de redactie geredigeerd en op- en aanmerkingen worden de auteur vóór publicatie eerst voorgelegd voor zijn/haar akkoord.
Wij wachten af … en bijten niet. 

Informatie voor deelnemende auteurs 

- Graag je verhaal sturen naar milivanveegh@gmail.com en kerkhofs.marc@telenet.be, vergezeld van een korte bio en eventuele vermelding van een  
   pseudoniem. Je foto of een avatar erbij. Let erop dat afbeeldingen van derden rechtenvrij zijn.
- Hostwriters gaat vertrouwelijk om met inzendingen en onderlinge communicatie.
- Het ingezonden verhaal blijft eigendom van de auteur.
- TWIST is kosteloos. Deelnemende auteurs worden niet betaald. Deelname is kosteloos, onze redactie eveneens.
- Plaatsing van het verhaal volgt na goedkeuring van beide partijen.
- Aan deelnemende auteurs wordt gevraagd de link van het eMagazine ‘Twist’ op hun eigen sociale media te plaatsen, kortom het magazine zo veel 
  mogelijk onder de aandacht te brengen.